پرداخت مستقیماین منو برای پرداخت مانده سفارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لطفا بدون هماهنگی پولی را واریز نفرمایید.

می توانید مبلغ مورد نظر خود را به صورت مستقیم واریز نمایید.مبلغ(تومان)
نام و نام خانوادگی
تلفن همراه