Cheap Website Traffic

انواع باتری

انواع باتری می تواند انرژی مورد نیاز را برای دستگاه ذخیره کند تا بتوان از دستگاه بدون نیاز به اتصال به برق استفاده کرد. باطری یک قطعه شیمیایی هست که انرژی شیمیایی را به الکتریکی تبدیل می کند با استفاده از سلول گالوانیکی (برقی).
سلول یک قطعه بسیار ساده است که از دو الکترود (آنود و کاتود) ویک محلول الکترولیت تشکیل شده است. باطری ها از تعدادی از سلول های گالوانیکی تشکیل شده است.
یک قطعه ذخیره سازی الکتریکی هست. همانطور که تغییرات شیمیایی در باطری انجام می شود، انرژی الکتریکی ذخیره و آزاد می شد. در باطری های قابل شارژ این فرایند می تواند چندین بار تکرار شود. باطری ها صد در صد کارایی ندارند. مقداری از انرژی باطری در اثر گرما و فعالیت های شیمیایی که در زمان شارژ و تخلیه شارژ انجام می دهد هدر می رود. اگر شما 1000 وات از باطری استفاده کنید، ممکن است 1200 وات یا بیشتر از باطری تخلیه شود.

ذر حال نمایش 1–15 از 27 نتیجه