تبدیل پاور

تبدیل پاور

منبع تغذیه یکی از نیازهای اساسی هر آزمایشگاه الکترونیک می باشد . در کاربرد های خانگی بیشتر ولتاژ های 5 و 3.3 مورد نیاز می باشد و البته در مواردی هم 12 که منبع تغذیه یا همان پاور کامپیوتر همه این ولتاژ ها را تامین می کند .

در راستای تبدیل گاهی نیاز به وسیله ای برای تبدیل ولتاژ هستیم که ورودی ولتاژ هی بالا خروجی پایین بگیریم تا وسیله خود را راه اندازی کنیم.در این دسته بندی به ارایه انواع دوشاخه های تبدیل و تبدیل یو اس بی چند ورودی و … میپردازیم و در جهت توسعه این شاخه بندی میکوشیم.

مشاهده همه 5 نتیجه

پیام جدید

متن پیام