دارای 3 سر چهارسو برای انواع پیچ ها در سایزهای 4/5/6mm