نمایش ساعت و تقویم ، دما و رطوبت به همراه نمایش ماکزیمم و مینیمم  ، دارای آلارم و قابلیت پیش بینی هوا