کالای دیجیتال

سامانهٔ رقمی یا شماره‌ای یا دیجیتال، سامانه‌ای است که در آن داده‌ها باکمک مقدارهای گسسته (معمولاً با کمک شماره‌های صفر و یک) مشخص می‌گردند. برعکس در سامانه‌های قیاسی (آنالوگ، پیوسته)، داده‌ها بصورت پیوسته ارائه می‌گردند. روش شماره‌ای (دیجیتال) پایهٔ سامانه‌های رایانه‌ای امروز است. همچنین بسیاری از سیستمهایی که در گذشته بصورت قیاسی (آنالوگ) به بازار ارائه می‌شدند، هم اکنون بصورت شماره‌ای به بازار ارائه می‌گردند. مانند تلویزیون، دستگاه ضبط و پخش صدا، دریافتگر ماهواره (رسیور).

هر کالایی که از سیستم دیجیتال بهره گرفته و راه اندازی شده را کالای دیجیتال گویند و در این طبقه بندی قرار میگیرد تا خریدار به راحتی به دنبال کالای مورد نیاز دیجیتال یادر صورت نیاز آنالوگ خود بگردد.

نمایش دادن همه 8 نتیجه