دارای سنسور دمای داخلی و خارجی برای اندازه گیری حرارت و سردی و گرمی هوای اطراف دستگاه

مجهز به LED آلارم ،رطوبت سنج داخلی ، هم به صورت رومیزی و هم به صورت دیواری مورد استفاده قرار میگیرد.