حتما پس از پرداخت اطلاعات واریزی خود را از طریق تماس با شماره ثابت 04135567872 یا از طریق تلگرام یا SMS به شماره 09141011374 اعلام فرمائید.

 

  • بانک پاسارگاد

شماره کارت: 5022291037769757

شماره حساب : 11945167

نام صاحب حساب : سمیرا آقاپور شاهگلی

شماره حساب بانکي ايران (شبا): IR620570160180011945167101 

  • بانک سامان

شماره کارت: 6219861043538817

شماره حساب : 960180023997211

نام صاحب حساب : سمیرا آقاپور شاهگلی

شماره حساب بانکي ايران (شبا): IR020560960180002399721001

  • بانک ملت

شماره کارت: 6104337967458645

شماره حساب : 4997740010

نام صاحب حساب : علی چمانی

شماره حساب بانکي ايران (شبا): IR260120020000004997740010