لطفا پس از واریزی با یکی از شماره تلفن های 04135567872 یا 09141011374 تماس گرفته و اطلاعات پرداختی خود را اعلام کنید.

  • بانک ملت

شماره کارت: 6104337967458645

شماره حساب : 4997740010

نام صاحب حساب : علی چمانی

شماره حساب بانکي ايران (شبا): IR260120020000004997740010

  • بانک سامان

شماره کارت: 6219861028177102

شماره حساب : 960380017206921

نام صاحب حساب : علی چمانی

شماره حساب بانکي ايران (شبا): IR660560960380001720692001