با قابلیت تولید نور ممتد و چشمک زن در هر دو LED نوع XPE , COB